Slides Framework
Video Thumbnail

Festivallerin Başarı Yolculuğu

Festivaller, bölge ve kültürlerin tanıtımına büyük katkı sağlayabilecek, amaç ve işlevsel açıdan iyi organize edildiğinde dünyada pek çok örnekle sabit olduğu üzere önemli pozitif sonuçlar sağlayan etkinliklerdir.Yörenin geleneksel varlığını sanat, spor ve damak tadı ile bütünleşik sunan, yerel ritüellerin izlenmesine de imkan tanıyan, neşeli, yüksek katılımcı hedefleyen programlar olan ülkemizdeki ve hatta bölgemizdeki festivallerden ne kadar haberdarız?

Sadece ülkemizde değil dünyada hızlı gelişen endüstrilerin başında Turizm gelmekte. Ülkemizde en önemli döviz girdi kalemlerinden biri olan turizm, çok sayıda birbirinden farklı ürünü tümleşik bir gelir kaynağı haline getirmesi dolayısıyla da son derece önemli. Bu eko sistemde, bölgesel yaşamın kültürel değerlerini kutlama temalı organizasyonlar olarak tanımlayabileceğimiz festivallerimizi ne kadar ilgi odağı haline getirebiliyoruz?

Katılımcı bir turizm geliştirme stratejisi için de son derece önemsenmesi gereken festival organizasyonlarında teknoloji ile yapılandırılan rehberlik ve tanıtım metodolojisi, etkinlikten beklenen ekonomik yararı sürdürülebilir hale getirmede hayati önemdedir.

İlgili kamu kuruluşları, yerel otoriteler ve sivil toplum kuruluşlarının yerel halk ve her ölçekte yerel işletmeyi festivalin bir parçası ve destekçisi haline getirecek eş güdümü sağlayabilmelerinde teknoloji tabanlı spesifik mobil uygulamaların kullanılması; planlama ve festival sürecinde rehberliği etkin kılabilecek, aksaklıkların önlenmesini sağlaması dolayısıyla kazanımları çoğaltan bir yatırım olacaktır.

Geleneksel ritüellerin çekiciliğini gerçekçi teknolojik tanıtım unsurlarıyla kitleselleştirmek ve bu sayede daha güçlü organizasyonları yeşertmek mümkün. Daha iyi bir yaşam için...

Dilek MUTLU